logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Pozvánka

mikulas1

Pozvánka

Mikulas 2018

Informácia

Od 6.11.2018 je povinná registrácia chovu ošípaných - podrobnosti tu.

Bzinský chýrnik november 2018

Na stiahnutie tu

Pozvánka

Pamiatka zosnulých 2018

Oznam

dentalex aj cislo

Bzinský chýrnik

Nové číslo na stiahnutie tu.

Ovocinárstvo nám nie je ľahostajné!!!

Naša obec aj tomto roku úspešne pokračuje v trende získavania grantov na projekty na ochranu životného prostredia.

V rámci programu Zelená župa opätovne získala dotáciu, teraz na krásny projekt Stromy – naša budúcnosť.

Jeho súčasťou bola názorná ukážka jarnej údržby stromov, štepenie, ozdravný rez stromov, ktorá sa uskutočnila 28.3.2018 v Komunitnej záhrade Cetuna. Kurz bol zameraný výhradne na pôvodné bielokarpatské dreviny, lektorom bol opäť uznávaný ovocinár Ľudovít Vašš z občianskeho združenia Pangaea zo svojím tímom.

Významným výsledkom projektu sú 3 publikácie vydané v spolupráci z OZ Pangaea (kliknutím na názov si ich môžete stiahnuť v elektronickej podobe):

Sadíme spolu dlhoveké stromy

Ošetrujeme klenoty záhrad a chotárov

Pestujeme životaschopné ovocné stromy a kríky.

Všetky publikácie si môžu záujemci bezplatne vyzdvihnúť v tlačenej podobe na obecnom úrade.

Publikácie začiatočníkom i milovníkom ovocinárstva môžeme zadarmo poskytnúť vďaka programu Zelená župa, ktorá si kladie za cieľ znížiť ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Účelom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo  zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

 

Projekt je zrelizovaný s podporou TSK vďaka enviromentálnemugrantovému  programu Zelené oči v rámci projektu Zelená župa

 TSK erb                                                                                Zelena zupa

Oznam – oprava časti cesty Bzince - Cetuna

Po mnohých urgenciách a žiadostiach o opravu cesty Bzince – Cetuna v správe TSK, začína 22.08.2018 oprava úseku od mostu k cintorínu po družstvo. Oprava bude vykonaná v termíne od 22. do 29. augusta 2018. Ďakujeme za zhovievavosť pri zhoršenom prejazde týmto úsekom počas opráv.

Oznam – Zákaz odberu povrchových vôd z vodných tokov

z dôvodu nadmerných horúčav a vysychania vodných tokov, v dôsledku čoho dochádza k úhynu rýb vo vodných tokoch, informujeme, na základe doporučenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, o zákaze odberu povrchových vôd z vodných tokov.

Pozvánka

Den obce 2018

Pozvánka

Koncert Vahovanka

Vyhlásenie ORHZZ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje od 3.8.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Podrobnosti tu.

Pozvánka

Slavnosti bratrství 2018

 

Kyvadlová doprava - odchody tu.

 

Javorina TOUR-2018

Oznam

Projekt DHP ZS HS