logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Oznam

dentalex

Bzinský chýrnik

Nové číslo na stiahnutie tu.

Ovocinárstvo nám nie je ľahostajné!!!

Naša obec aj tomto roku úspešne pokračuje v trende získavania grantov na projekty na ochranu životného prostredia.

V rámci programu Zelená župa opätovne získala dotáciu, teraz na krásny projekt Stromy – naša budúcnosť.

Jeho súčasťou bola názorná ukážka jarnej údržby stromov, štepenie, ozdravný rez stromov, ktorá sa uskutočnila 28.3.2018 v Komunitnej záhrade Cetuna. Kurz bol zameraný výhradne na pôvodné bielokarpatské dreviny, lektorom bol opäť uznávaný ovocinár Ľudovít Vašš z občianskeho združenia Pangaea zo svojím tímom.

Významným výsledkom projektu sú 3 publikácie vydané v spolupráci z OZ Pangaea (kliknutím na názov si ich môžete stiahnuť v elektronickej podobe):

Sadíme spolu dlhoveké stromy

Ošetrujeme klenoty záhrad a chotárov

Pestujeme životaschopné ovocné stromy a kríky.

Všetky publikácie si môžu záujemci bezplatne vyzdvihnúť v tlačenej podobe na obecnom úrade.

Publikácie začiatočníkom i milovníkom ovocinárstva môžeme zadarmo poskytnúť vďaka programu Zelená župa, ktorá si kladie za cieľ znížiť ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Účelom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo  zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

 

Projekt je zrelizovaný s podporou TSK vďaka enviromentálnemugrantovému  programu Zelené oči v rámci projektu Zelená župa

 TSK erb                                                                                Zelena zupa

Oznam – oprava časti cesty Bzince - Cetuna

Po mnohých urgenciách a žiadostiach o opravu cesty Bzince – Cetuna v správe TSK, začína 22.08.2018 oprava úseku od mostu k cintorínu po družstvo. Oprava bude vykonaná v termíne od 22. do 29. augusta 2018. Ďakujeme za zhovievavosť pri zhoršenom prejazde týmto úsekom počas opráv.

Oznam – Zákaz odberu povrchových vôd z vodných tokov

z dôvodu nadmerných horúčav a vysychania vodných tokov, v dôsledku čoho dochádza k úhynu rýb vo vodných tokoch, informujeme, na základe doporučenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, o zákaze odberu povrchových vôd z vodných tokov.

Pozvánka

Den obce 2018

Pozvánka

Koncert Vahovanka

Vyhlásenie ORHZZ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje od 3.8.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Podrobnosti tu.

Pozvánka

Slavnosti bratrství 2018

 

Kyvadlová doprava - odchody tu.

 

Javorina TOUR-2018

Oznam

Projekt DHP ZS HS

Pozvánka

Zajazd DS

Oznam

Dňa 6.7. 2018 (v piatok) bude Obecný úrad zatvorený.

Dotácia pre našich najmenších

Naša obec získala dotáciu 35 000 € na výmenu okien a dverí oboch budov materskej školy, takže po prázdninách budú môcť deti nastúpiť do zase o kus krajšej škôlky.
Rozhodnutie tu.

Reakcia starostky obce k stanovisku poslancov a k uzneseniu OZ č. 5/2018

Na základe informácií zverejnených poslancami OZ v ich stanovisku týkajúcom sa postupu Obecného úradu pri realizácii zmluvy na II etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií s firmou EUROVIA SK a.s., kde som bola obvinená zo „svojvoľného konania“ a „vytvorenia závažnej situácie pre obec z dôvodu odmietnutia zaplatiť firme dlžnú sumu“, uvádzam nasledovné skutočnosti:

Čítať ďalej...

Pozvánka

Zajazd dochodcov 07 2018

Pozvánka

Leto s knihou 2018