logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

MDD Cetuna

MDD 2017 - Cetuna

Kultúrne podujatia k 145. výročiu narodenia Ľ. R. Podjavorinskej

LP4

Spomienková slávnosť

LP2

LP1

Ponuka práce

Poľnohospodárske družstvo Bzince pod Javorinou ponúka prácu v živočíšnej výrobe na pozíciu dojič/ka.

Nástup ihneď.

Bližšie informácie Vám poskytne na tel. č. 0918 636 167 p. Lány alebo. p. Zmeko.

Namaľuj si kraslicu

Namaluj si kraslicu

72. výročie partizánskeho boja v našej obci.

V nedeľu sme si položením vencov pri pamätníku v Cetuni pripomenuli 72. výročie partizánskeho boja. Vo chvíľach, keď si pripomíname a v budúcnosti budeme pripomínať čoraz vzdialenejšie výročia tejto udalosti v našej obci, mali by sme si zakaždým s pokorou spomenúť na to, že vojna sa začala aj preto, lebo ľudia dopustili, aby sa im vymkla z rúk tolerancia, úcta a rešpekt voči blížnemu.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste si našli čas a ktorí ste prišli vzdať úctu ľuďom, ktorí sa tak veľmi chceli vrátiť domov a slobodne žiť. Zostali po nich len pamätníky, ktoré nám pripomínajú ich hrdinstvo.

 DSC0014

 

 DSC0098

 

 DSC0091

OZNAM o začatí rekonštrukcie plynovodov v miestnej časti Hrušové

Na základe vydaného stavebného povolenia pre SPP distribúcia, dňom 1.3. 2017 začnú rekonštrukčné práce vybraných úsekov plynovodov v miestnej časti Hrušové.

Práce bude vykonávať zmluvný dodávateľ spoločnosti SPP distribúcia, ktorým je GAS- MET s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Všetky náklady spojené s predmetnou rekonštrukciou sú hradené SPP distribúcia, občania miestnej časti neplatia nič.

 

HARMONOGRAM prác:

 

1. Od čísla 558/1009 do 1012               Začiatok   1.3.        Koniec 14.3. 2017

2. Od čísla 1013 do 1017                      Začiatok 14.3.        Koniec 21.3. 2017

3. Číslo 1018 a 1024                             Začiatok 21.3.        Koniec 13.4. 2017

4. Od čísla 1019 do 1023                      Začiatok 13.4.        Koniec 27.4. 2017

Oznam

Oznamujeme majiteľom psov, že v čase od 1. do 15. februára 2017 sa robí nová evidencia psov, z toho dôvodu je potrebné opätovne si prísť prihlásiť každého psa na obecný úrad. Každý majiteľ prihláseného psa po zaplatení dostane novú známku.

Ocenenie - Pečať Rozvoja obcí a miest za rok 2016

Pečať Rozvoja obcí a mies 2016t

Pozvánka

1. krojový ples Boršice u Blatnice - pozvánka

 

Informácia pre občanov

- Do 31. januára 2017 je potrebné podať daňové priznanie v prípade zmeny týkajúcej sa vlastníctva nehnuteľnosti. Do tohto termínu je potrebné si prihlásiť i psa.

- Poplatok za vývoz komunálneho odpadu sa začne vyberať od 1. marca 2017. Nová nálepka na smetné nádoby sa začne používať prvým vývozom v mesiaci apríl, t. j. od 3. apríla 2017. Poplatok na 1 osobu je 20 €.

- Daň z nehnuteľností a poplatok za psa je potrebné vyrovnať do 30. júna 2017. Poplatok za jedného psa je 6 €.

Novoročný príhovor starostky

Príjemné novoročné popoludnie milí spoluobčania, chalupári, návštevníci našej obce.
Odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok. V kruhu svojich blízkych sme si popriali zdravie, šťastie a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento rok splniť. Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a snov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť. Je to aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončenej práce a úspechov. Z Vašich ohlasov viem, že aj vy ste prežívali úspechy a všetky udalosti na zveľaďovaní obce so záujmom a že aj napriek hektickej dobe v ktorej žijeme oceňujete, že sa nám darí spoločnými silami zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom čo sme začali, je ale nutné veľa vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Čaká nás určite náročný nový rok 2017.
Prajem Vám, aby bol úspešný, plný zdravia, príjemnej rodinnej a priateľskej atmosféry, porozumenia, ústretovosti a múdrosti. Verme, že bude presne taký, aký si ho spoločne vytvoríme.
Želám a prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia, pracovné príležitosti, zdravie, rodinné porozumenie, pocit vzájomnej spolupatričnosti a spolupatričnosti k obci, regiónu v ktorom žijeme a k našej vlasti.
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Alena Šoltysová, starostka obce

 

Pozvánka

Oznámenie

Kupele zima 2016

ZIMNÁ ÚDRŽBA 2016/2017

Termín trvania zimnej pohotovosti: 15.11. 2016 – 31.3. 2017

 

Miestne časti:             Bzince, Hrušové, Vrzávka, Cetuna - u Slávikov, u Hrašných, u Mazákov, na Odbočke
Dodávateľ:                 Jaroslav Paška, tel. č. 0915 061 255
Pokyn k výjazdu dáva:
poslanec za miestnu časť Bzince                             Ing. D. Málik               0903 223 959
poslanec za miestnu časť Hrušové                           Mgr. P. Jarábek          0907 218 779
poslankyňa za miestnu časť Cetuna/Vrzávka           E. Trnková                  0905 819 141

 

Miestne časti:              Cetuna (okrem u Slávikov, u Hrašných, u Mazákov, na Odbočke), Hrubá Strana
Dodávateľ:                   Peter Ješko, tel. č. 0903 413 253
Pokyn k výjazdu dáva:
poslankyňa za miestnu časť Cetuna/Vrzávka             E. Trnková              0905 819 141
starostka                                                                     Ing. A. Šoltysová     0907 776 580

Pozvánka

Mikulas  - Bzince 2016