logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Podpora Fondu na podporu umenia

Podpora Fondu na podporu umenia

Podpora TSK

TSK podpora 2017

Pozvánka

Dni obce Bzince p. J

OZNÁMENIE o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou

Obec Bzince pod Javorinou, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno- plánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.


Verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa sa bude konať

  

6.9. 2017 (streda) o 17.00hod. v priestoroch Obecného úradu Bzince pod Javorinou.

 

Kompletnú dokumentáciu si môžete stiahnúť tu.

Oznámenie o strategickom dokumente

V zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o doplnení niektorých zákonov, bolo obci Bzince pod Javorinou, ako dotknutej obci, a obstarávateľovi doručené listom č. OU-NM-OSZP-2017/008792-3 zo dňa 21.7.2017 oznámenie o strategickom dokumente na Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.

Bližšie informácie:

 

Vyhlásenie

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

od 3.8.2017, 12:00 hod do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Pozvánka

Leto s knihou 2017

Pozvánka

Javorina tour 2017

Pozvánka

Vylet DS 2017

Pozvánka

Slavnosti CaS 2017

Pozvánka

Výlet Morava

Pozvánka

Leto s knihou

Pozvánka

Posedemie nad knihou

MDD Cetuna

MDD 2017 - Cetuna

Kultúrne podujatia k 145. výročiu narodenia Ľ. R. Podjavorinskej

LP4

Spomienková slávnosť

LP2

LP1