logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Príhovor k novému roku

Milí spoluobčania,

slávnostné chvíle privítania nového roku sa pomaly vzďaľujú, v rodinách, alebo medzi priateľmi sme si popriali veľa zdravia, ktoré je potrebné k tomu aby sme na ceste vpred mohli kráčať bez prekážok, veľa šťastia, ktoré si každý predstavujeme inak, priali sme si lásku a mnoho ďalších želaní.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste v uplynulom roku akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, poďakovať sa všetkým, ktorým záleží na jej rozvoji.

To všetko v dobe, ktorá je veľmi hektická a zároveň veľmi povrchná. Je to doba, kedy sú ľudia posudzovaní a odsudzovaní na základe nepravdivých tvrdení či už ústnych, napísaných na sociálnych sieťach alebo v udaniach a podnetoch. Žijeme v neustálom strese a napätí. Žijeme v dobe, v ktorej sa rado zabúda na dobro, na úctu človeka k človeku a ku všetkému živému, zabúda sa na fakt že na svete sme len na chvíľku a zajtrajšok už nemusí prísť.

Napriek tomu verím, že ľudské hodnoty v nás stále pretrvávajú a že nám dokážu pomôcť pri prekonávaní prekážok.

Milí spoluobčania, prijmite prosím želanie pevného zdravia, pokoja a harmónie, nech sa môžete dlho tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, zachovávajme úctu, vážme si jeden druhého a správajme sa tak, aby sme mohli byť hrdí na seba, na svoju obec.

V mene svojom, ako aj v mene pracovníkov obecného úradu Vám prajem šťastný nový rok. Veľa zdravia, lásky, energie, síl a úspechov. Spoločne si vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi ľuďmi navzájom.

 

Ďakujem

Ing. Alena Šoltysová
starostka