logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Zmena výšky správnych poplatkov od 1.1. 2018

Od 1. januára 2018 sú zvýšené správne a matričné poplatky (zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Súčasťou tejto úpravy je aj spoplatnenie dvoch, dovtedy bezplatných úkonov a to :

- Žiadosť o zápis do osobitnej matriky

- spísanie Žiadosti o uzavretie manželstva, ktoré sa bude uzatvárať pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Prehľad platných správnych a matričných poplatkov nájdete tu.