logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Deň zeme v našej ZŠ

Ako každoročne aj tento rok si pripomíname s našimi žiakmi Deň Zeme. Realizujeme ho inovačne a moderne. Projektové vyučovanie je výbornou organizačnou  formou na zapojenie všetkých žiakov a využitie mnohých aktivít.

Tento rok sme si dali tému projektu 1. – 4. r.  Triedený odpad.

Každá trieda si 2 týždne vopred vylosovala lístoček s názvom odpadu: plasty, kovy, papier, bioodpad. Doma si mali žiaci vyrobiť kostým s odpadového materiálu, ktorý si vylosovali. “Už sa tešíme na tie módne kostými’’.

Žiaci získavali vedomosti o triedení odpadu z rôznych aktivít. A to prostredníctvom internetových stránok, výtvarnou činnosťou, piesňami a ekohrami. Celý školský projekt s názvom Triedime odpad vyvrcholí v piatok 20. 4. Žiaci sa budú normálne učiť, až na to, že vyučovanie bude prebiehať v blokoch, nebude zvoniť zvonček a my budeme mať dostatok času na každú pripravenú aktivitu. Najmladší prváci si pre nás pripravili dramaticko- pohybovú scénku o čistej prírode bez odpadkov, vyrobili smetné nádoby zo škatúľ. Starší žiaci pripravili referáty, prezentácie, výtvarné práce k danej problematike. Nebudú chýbať interaktívne cvičenia.
Vyvrcholením celého projektu bude zber odpadkov v centre obce, od základnej školy až po park.
Už druhý rok spolupracujeme s ministerstvom životného prostredia, ktoré nám dodáva plastové vrecia a rukavice na zber odpadu. Celé naše projektové vyučovanie bude zdokumentované, žiaci budú pracovať s digitálnou technikou a následne upravovať fotky a video. Celé dopoludnie prebieha zábavnou a hravou formou.

Triedenie odpadu v našej obci je čoraz viac a viac aktuálnejší problém, a preto začíname od tej najmladšej generácie. Veríme, že možno im bude záležať viac na našom zdraví a prírode!!! 

Vážení občania, ak budete chcieť vidieť našich žiakov, ich tvorivosť a usilovnosť ste vítaní v ZŠ, alebo pri samotnej práci v obci v piatok 20. 4. 2012 od 7. 45 h.

Mgr. Ľubica Sameková