logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Medzinárodný deň žien

V nedeľu 9.marca 2014 sa konala v priestore obradnej siene na obecnom úrade slávnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží. MDŽ je pripomienkou  štrajku newyorských žien v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Ani po rokoch nestratil  tento sviatok na vážnosti, ktorú si zasluhuje. Sviatok žien nie je len oslavou, ale je hlavne príležitosťou k tomu, aby sme sa všetci zamysleli nad tým, či naozaj majú naše ženy také postavenie v spoločnosti, aké im prináleží. Či dokážeme vidieť, v akých pracovných podmienkach pracujú, čo všetko robia a čo všetko stihnú, aby bola spokojnosť v rodine. Je toho veľmi veľa, čo dokážu ženy urobiť pre svoje deti, blízkych ale i na pracoviskách. Našim ženám, matkám, babičkám každoročne najkrajší darček dávajú svojim programom deti zo základnej školy. Aj tento rok si pripravili pekné básničky, scénky, pesničky,ale aj darčeky. Vytvorili krásnu sviatočnú amosféru, za ktorú im, aj p.učiteľkám patrí veľké poďakovanie.