logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Slávnosť ku Dňu matiek

V piatok 16. mája 2014 sme si  v sobášnej sieni obecného úradu pripomenuli Deň matiek.

V úvode sa mamičkám a babičkám prihovorila J.Kuhajdová a starosta obce .Potom sa svojím programom predstavili deti z  materskej škôlky. Detičky sa veľmi snažili a boli veľmi milé. Ich program bol  pestrý a vyvrcholil vystúpením "folklórneho súboru", samozrejme v podaní detí MŠ. V pekných krojoch perfektne predviedli niekoľko tančekov.  Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoto krásneho popoludnia.