logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Úspešný projekt žiakov

            Žiaci 8. triedy Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou úspešne ukončili prácu na eTwinning projekte a získali certifikát kvality.  

            eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy. Program sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.

            Našou partnerskou triedou boli ôsmaci zo Základnej školy Václava Havla v Poděbradoch v Českej republike. Projekt bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, podporoval záujem žiakov o čítanie a hlavne ich tvorivé schopnosti - tvorivé písanie.

            Žiaci pod vedením učiteľov vyhľadávali texty k daným témam vo svojej národnej literatúre. Texty posielali v elektronickej podobe svojim partnerom. Čítali texty, rozoberali ich a motivovali a inšpirovali sa k vlastnej tvorbe. Spoznávali autorov, tvorili zaujímavé úlohy k textom pre svojich partnerov, spoznávali ich krajinu a bydlisko, ich život. Žiaci vytvárali videá, kde prednášali svoje texty, predstavovali  svoje bydlisko a jeho zaujímavosti, pozývali aj predstaviteľov obce – u nás p. starostu P. Bahníka a vedúceho Múzea Ľ. Podjavorinskej p. I. Mrázika. Stretávali sa na spoločných videokonferenciách. Učili sa vystupovať pred kamerou a urobiť jednoduchú reportáž, sprevádzať priateľov našou obcou, pamätnou izbou spisovateľky Ľ. Podjavorinskej, komunikovať s priateľmi cez elektronické médiá. Žiaci sa spriatelili a komunikovali aj na sociálnej sieti a cez mail. Konečným výsledkom je 1. slovanský zborník - zborník literárnych pokusov našich žiakov. 

            Ďakujeme obci a OZ Podjavorinskej deti za finančnú podporu pri jeho vydaní.