logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Uvítali sme nových spoluobčanov

V sobotu 21.júna 2014 sa obradná sieň obecného úradu zaplnila našimi najmenšími spoluobčanmi, ktorí, samozrejme so svojimi rodičmi, starými rodičmi a príbuznými prijali pozvanie obce  a  slávnostne boli uvítaní medzi občanov našej obce.

Prjemnú a radostnú udalosť pripravil ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve. V programe vystúpili recitátoky Barborka Košútová a Veronila Peráčková za hudobného sprievodu Martinky Stuzsovej, prihovorili sa im Janka Kuhajdová a starosta obce. Všetci si prajeme, aby naši najmenší spoluobčania prežili krásne detstvo a vyrátli na dobrých občanov našej obce.