logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Skončil sa školský rok

V piatok 27. júna 2014 sa skončil školský rok 2013/2014.

Žiaci základnej školy dostali vysvedčenia a s radosťou odišli na dvojmesačné prázdniny. Pre dve skupiny našich detí ale koniec školského roka bude znamenať zmenu. Predškoláci v materskej škole sa rozlúčili so škôlkou a 2.septembra už začnú svoju deväťročnú povinnú školskú dochádzku. So svojimi pani učiteľkami sa prišli vo štvrtok na obecný úrad, kde bola malá slávnosť, ktorú pripravil ZPOZ v spolupráci s materskou školou. Po príhovoroch p. zástupkyne MŠ a prednostky OcÚ sa detičky predstavili pekným programom, za ktorý dostali sladkú odmenu. V piatok sa na OcÚ prišli "rozlúčiť" aj naši deviataci, tí opúšťajú našu školu a odchádzajú študovať na rôzne stredné školy. Prajeme im veľa uspechov v ďalšom štúdiu.

skoncil_sa_skolsky_rok_2014.jpg skoncil_sa_skolsky_rok_2014_001.jpg skoncil_sa_skolsky_rok_2014_002.jpg