logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Blížia sa komunálne voľby

Tento rok sa končí štvorročný mandát starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

Termín konania komunálnych volieb stanovil predseda NR SR na sobotu 15.novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou prerokovalo v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov návrh na vytvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov vo volebnom období rokov 2015 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie v zmysle § 11 ods. 4 i) zákona č.396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a schválilo

1. 3 volebné obvody

- č.1. Bzince pod Javorinou

- č.2. Cetuna a Vrzavka

- č.3. Hrubá Strana a Hrušové

a určilo celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie na 9 poslancov.

Z toho vo volebnom obvode

- č.1. 5 poslancov

- č.2. 2 poslanci

- č.3. 2 poslanci

2. Určilo rozsah vykonávania funkcie starostu obce na plný úväzok v celom funkčnom období.

Obec Bzince pod Javorinou má k dnešnému dňu 2074 obyvateľov