logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Sláva šľachetným

Spolok Martina Rázusa, pripravil 19.až 21. septembra v Liptovskom Mikuláši tradičné vedecko-popularizačné podujatie Sláva šľachetným III, Pozvaní boli aj  cirkevníci zo Bziniec. Medzi šľachetnými  bol aj bzinský rodák Prof. PhDr. Rudolf Macúch evanjelický teológ, svetovo uznávaný semitológ, iránista, jazykovedec, univerzitný profesor.

Tohto podujatia  sa  zúčastnila aj dcéra profesora Macúcha- Mária Macúch. Sama vystúpila  s  prednáškou, kde hovorila  o živote a diele svojho otca.
Táto  konferencia bola venovaná okrem prof. Macúcha aj iným osobnostiam ako Jánovi Lajčiakovi- teológovi, kňazovi, prekladateľovi biblických textov z gréčtiny a hebrejčiny, spolutvorcovi modernej orientalistiky, Anne Pivkovej- národnej pracovníčke- prvej predsedníčke Živeny, Elene Maróthy- Šoltésovej- spisovateľke, publicistke, redaktorke.


Rudolf Macúch prežil svoje detstvo v našom prekrásnom podjavorinskom kraji. Nezabudol na svoju dedovizeň, svoje nárečie, na svojich priateľov, ako to spomenula aj jeho dcéra, ktorá sa  bola pozrieť na rodný dom svojho otca a v spomienke postať nad hrobom svojich starých rodičov. Bolo to milé stretnutie v kruhu rodiny a blízkych priateľov. Pán starosta privítal dcéru Máriu Macúch na pôde obce, krátkym príhovorom a potom v priateľskom posedení si zaspomínali na život jej otca, rodiny.

slava_slachetnym_001.jpg slava_slachetnym_002.jpg slava_slachetnym_003.jpg