logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Spomienka na prof. Macúcha

Krásne sfarbené lístie padá zo stromov a tichučko poletuje v jesennom vetríku všade okolo nás. Krátke, väčšinou pochmúrne októbrové dni pôsobia akosi nostalgicky. Výnimkou bol však 19. október 2014, výnimočné boli aj služby Božie v Evanjelickom kostole v Bzinciach pod Javorinou. Nástenná tabuľa s fotografiami prof. PhDr. Rudolfa Macúcha upozornila návštevníkov na muža svetového mena, nášho rodáka, vynikajúceho orientalistu 20. storočia.

Práve jemu bol venovaný program v tento sviatočný deň. Vznešene znejúca organová hudba privítala pozvaných hostí ale aj všetkých, ktorí prišli aby si pripomenuli jeho nedožité 95. narodeniny. Vyrastal v jednoduchých, veľmi skromných pomeroch. Rodičia a miestny evanjelický p. farár J. Struhárik usilovného chlapca v štúdiách veľmi podporovali. Svojim nadaním, húževnatosťou, pevnou vôľou a získanými vedomosťami na gymnáziu i na vysokej škole sa zaradil medzi vynikajúcich vedcov v jazykovednej oblasti. Po privítaní a úvodných slovách domácej p. farárky Mgr. I. Kosečkovej poslúžila kázňou slova Božieho p. seniorka ThDr. E. Juríková. Milé boli slová p. prof. ThDr. I. Kišša , ktorý porozprával menej známe príbehy zo života nášho podjavorinského rodáka. Slávnostný program doplnil dojímavý spev Mgr. M. Kubíka, spevokol dospelých, detí a báseň v podaní J. Kuhajdovej.

Nádherné slová piesne „ Šla svetom láska nebeská „ zanechali hlbokú stopu v duši všetkých prítomných. Po ukončení spomienkovej slávnosti v kostolepokračoval program pred OÚ. Národná pieseň, príhovor a báseň upriamili pozornosť na pamätnú tabuľu a portrét PhDr. R. Macúcha. Veniec kvetov, ktorý položili k tabuli p. farárka a p. starosta obce Ing. P. Bahník vyjadruje vďaku a tichú spomienku posielanú nášmu rodákovi na miesta jeho odpočinku do ďalekého Berlína. Slávnostného aktu sa zúčastnili členovia Macúchovskej rodiny.

p. P. Macúch s manželkou z Nového Mesta nad Váhom a p. J. Štefanec z Melčíc. Buďme hrdí nielen na významné osobnosti, ktoré sa narodili alebo žili v našej dedine, ale na všetkých Slovákov, ktorí akýmkoľvek spôsobom šíria dobré meno malého slovenského národa po celom svete. Vďaka za všetkých !