logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Novoročný príhovor

Milí spoluobčania,
 
odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by nám mal tento rok priniesť, alebo splnenie ktorých v tomto roku očakávame. Každý z nás určite prehodnotil rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.
 
Je rok 2015. V tejto chvíli ešte nevieme, čo nám prinesie a aký bude. Ja Vám milí spoluobčania prajem, aby sa pokoj v duši získaný prežitím vianočných sviatkov preniesol na celý rok,  aby sme hľadali cesty ktoré nás spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.
Optimisti si želajú, aby bol nový rok lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal aspoň taký ako ten, ktorý sa práve skončil.  Ale iba na nás v skutočnosti záleží, aký si ho spravíme, či uprednostníme vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Veď v plnej miere platí, že človek oveľa menej potrebuje ako chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý spor, každá úloha a výzva, ktoré sú pred nami budú ľahšie a riešiteľnejšie. 
 
Chcem vopred poďakovať všetkým, ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému kto prispeje k tomu, aby spolunažívanie medzi nami bolo čo najpríjemnejšie, každému, kto bude mať chuť a záujem prispieť k rozvoju, zveľadeniu a k reprezentácii našej slávnej obce. 
 
Milí spoluobčania,  návštevníci našej obce, z celého srdca Vám všetkým želám veľa šťastia, veľa radosti, lásky a porozumenia v roku, do ktorého sme dnešnou polnocou vstúpili! 
 
Ing. Alena Šoltysová
starostka