logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

MDŽ 2016

MDZ 2016

Pozvánka

Kurz zdobenia vajicok 2016

Pozvánka na zabíjačku

Zabijacka 2016

Pozvánka

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Bzinciach pod Javorinou Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

v piatok 22.1.2016 o 17,00 h v reštaurácii v Bzinciach pod Javorinou.

Radi medzi nami uvítame nové členky, prihláste sa prosím na tel. č. 0905 809 079

u M. Kičkovej, pripravíme Vám členské preukazy.

Oznam

Náhradný termín odvozu PLASTOV z miestnych častí Vrzávka, Cetuna a Hrubá Strana, ktorý sa dnes (13.1.2016) neuskutočnil z dôvodu poľadovice, bude v utorok, 19.1. 2015.

Zimná údržba 2015/2016

Bzince, Hrušové   -                                                      Jaroslav Paška, tel. č. 0915 061 255

Pokyn k výjazdu dáva:

poslanec za miestnu časť Bzince Ing. D. Málik, 0903 223 959

poslanec za miestnu časť Hrušové, Mgr. Peter Jarábek, 0907 2180779

                                        

Cetuna/Vrzávka, Hrubá Strana -                                  Peter Ješko, tel. č. 0903 413 253

Pokyn k výjazdu dáva:

                                         poslanec za miestnu časť Cetuna/Vrzávka Miloš Prokeš, 0948 016 291

starostka Ing. Alena Šoltysová, 0907 776 580

                       

Novoročný príhovor starostky

Milí spoluobčania a hostia našej obce,

prajem Vám príjemné a zasnežené novoročné popoludnie.

Odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok. Opäť prežívame jeho prvé hodiny, podávame si ruky a jeden druhému želáme všetko dobré. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento rok priniesť, alebo ktoré by sa mohli v novom roku splniť.

Každý z nás určite prehodnotil ten rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.

Každému z nás sa vryl do pamäti iným spôsobom.

Asi každý z nás ho napĺňal podľa svojich vlastných predsavzatí, či už v rodinnom, osobnom alebo v pracovnom živote.

Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade, prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.

A práve preto, že je to pekným zvykom, dovoľujem si zaželať aj ja, pri príležitosti Nového roka všetkým obyvateľom, chalupárom, ako aj návštevníkom našej obce dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Na jeho prahu sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie

Milí spoluobčania,

prajem Vám šťastný nový rok. Veľa lásky, energie, síl a pracovných úspechov. Spoločne si vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi ľuďmi navzájom. K tomu všetkému Vám želám pevné zdravie.

Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého dňa v roku a hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2016.

Bzinsky chýrnik 2015

Na stiahnutie tu

Koncert Marcely Laiferovej

Plagat Laiferová 2015 zima

Výkup papiera výmenou za hygienické výrobky

Dátum:  streda 16.12.2015

 

Čas:     16,15 - 16,20 hod. - Hrubá Strana

             16,30 - 16,40 hod. - Cetuna, pri kult. dome

             16,45 - 16,50 hod. - Vrzavka, pri požiarnej zbrojnici

             17,00 - 17,30 hod. - Bzince pod Javorinou, pri obecnom úrade

             17,40 - 18,10 hod. - Hrušové, pri kult. dome

 

Podmienky: 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Mikuláš na Cetune

mikulas cetuna 2015

Silvester na pomedzí

podrobnosti tu

Kúpele Trenčianske Teplice - zľavy

Podrobnosti tu

Katarínska zábava

plagát KZ 2015

OZNAM o bezplatnom právnom poradenstve

Bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytuje advokátska kancelária BÁNOS v našej obci sa uskutoční v pondelok, dňa 16. 11. 2015 od 15:00 do 15:45. v zasadačke Obecného úradu.

 

Bezplatné právne poradenstvo sa poskytne každému občanovi samostatne a to najmä v oblastiach rodinného práva, súdnych sporov, pracovného práva, pozemkového práva, trestného práva, zmlúv a ďalších právnych oblastí. Ak by ste sa z pracovných, osobných alebo iných dôvodov nestihli osobne zúčastniť poradenstva v našej obci, právne poradenstvo bude po telefonickom potvrdení poskytnuté občanom našej obce bezplatne každý štvrtok v úradných hodinách aj priamo v advokátskej kancelárii BÁNOS, na adrese Námestie sv. Anny č. 9, Trenčín.

JESENNÝ ZBER ELEKTROODPADU

v pondelok 16. novembra 2015

vo všetkých častiach našej obce nasledovne:

 

  9:00 hod.     Bzince                za budovou Obecného úradu
  9:30 hod.     Hrušové             pred kultúrnym domom
10:00 hod.     Hrubá Strana     pred kultúrnym domom
10:30 hod.     Cetuna               pred kultúrnym domom
11:00 hod.     Vrzavka             pri hasičskej zbrojnici