logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

POZVÁNKA na zájazd na na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede

Kultúrna komisia pri OZ v Bzinciach pod Javorinou organizuje v utorok 6 augusta 2015 autobusový zájazd na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.

Poplatok za účastníka je 10 €.

Záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u J. Kuhajdovej na č. t. 7793234.

Odchod autobusu je nasledovný:

6:15 hod. Hrušové – autobusová zastávka,

6:20 hod. Bzince - Park Ľ. Podjavorinskej,

6:25 hod Vrzávka,

6:30 Cetuna,

6:35 Hrubá Strana.

Kultúrne leto 2015 - pozvánka

Obecný úrad Bzince pod Javorinou Vás pozýva na vystúpenie známej folklórnej skupiny KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice v sobotu 15. augusta 2015 o 15.00 hod. v amfiteátre pri Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou. 

 Plagát

OZNAM o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvorí okrem iných aj územie našej obce, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby pripojeným koncovým odberateľom elektriny.

Čítať ďalej...

Ľudové kroje v Babiciach a v Bzinciach

V roku 2014 nadviazali obce Babice a Bzince pod Javorinou na svoju dlhoročnú spoluprácu spoločným mikroprojektom „Poznávame ľudové tradície u našich partnerov aj u nás". V rámci tohto projektu sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých programov, ktoré boli doplnené prehliadkami krojov, pri ktorých boli predvedené rôzne varianty babického a bzinského kroja.

Čítať ďalej...

POZVÁNKA do novootvorenej predajne regionálnych produktov

OZ Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vás srdečne pozýva do novootvorenej Turistickej informačnej kancelárie, ktorá je zároveň Predajňou regionálnych produktov a nachádza sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka na autobusovom nástupišti v Myjave. Možno si tu zakúpiť produkty z Kopaníc a podporiť tak regionálnych výrobcov z okolia Starej Turej, Myjavy a Brezovej pod Bradlom. K dispozícií sú mäsové výrobky, sušené hríby, výrobky z ovocia a medy. Novinkou od júla sú čerstvé čerešne, v cene 2 Eurá za 1 kg. Z remeselných výrobkov ponúkame ručne maľované sviečky, keramiku, čipky a ďalšie. Okrem toho si tu môžete zakúpiť knihy o regióne, CD, DVD, magnetky, pohľadnice, tričká a získať tipy na výlety, prípadne iné informácie o regióne.

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov SR od 111 €

Ubytovanie v kongres a biznis hoteli na hradnom vŕšku v Bratislave, vo wellness a relax hoteloch na Spiši, v Nízkych a Vysokých Tatrách, ubytovanie v kúpeľnom meste Piešťany a v historickom Zámku Topoľčianky.

Čítať ďalej...

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín - zadarmo

v súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády  Slovenskej republiky vo veci zabezpečenia letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, zverejňujeme možnosť užiť si letný tábor aj pre deti z našej obce.

Pre našu obec je určený letný tábor v CÚZ Stredisko Kaštieľ Duchonka v termínoch 1 . – 8. augusta9. – 16. augusta 2015 - ďalšie informácie.

Žiadosť, vrátane tlačiva na lekárske potvrdenie  je dostupná v úradných hodinách na Obecnom úrade v podateľni (prízemie), alebo nižšie.

Futbalový turnaj

PŠK vás pozýva na futbalový turnaj dňa 11.7.2015

Čítať ďalej...

POZVÁNKA na zájazd na na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede

Termín zájazdu sa posúva na 16.7.2015

Kultúrna komisia pri OZ v Bzinciach pod Javorinou organizuje v utorok 14. júla 2015 autobusový zájazd na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.

Čítať ďalej...

VÝSTRAHY SHMU: vysoké teploty – 3. stupeň

 Vážení občania,

nakoľko sa v priebehu 7. a 8. júla 2015 od 12:00 do 18:00 hod. očakáva výskyt extrémnych teplôt, žiadame Vás o dodržiavanie týchto základných zásad správania sa počas horúčav:

Pitný režim

Dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal vypiť denne najmenej 3 litre tekutín, najlepšie vody. Je potrebné vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu a kofeínu. Treba piť pravidelne a v menších dávkach.

Vhodný odev

Odev by mal byť podľa možností svetlých farieb, z prírodných materiálov vzdušný a voľného strihu. Počas pobytu mimo domov je potrebné používať pokrývku hlavy a chrániť svoj zrak slnečnými okuliarmi.

Slnenie

Na priame slnenie sú vhodné len skoré ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu v časovom rozmedzí od 10 do 16 hodiny. Pri opaľovaní je potrebné využívať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením.

Fyzické aktivity

Pri fyzickej práci je dôležité si dopriať pravidelné prestávky a pravidelne dopĺňať tekutiny. Namáhavé činnosti vykonávať len v skorých ranných, alebo neskorých popoludňajších hodinách. Starší a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť svoje aktivity na minimum a z domovov vychádzať pokiaľ sa dá len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk

Miestnosti by mali byť zatienené pred priamym slnečným žiarením žalúziami alebo roletami. V miestnostiach, kde je dostupná využívať klimatizáciu, rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by však nemal presahovať 5 -7 stupňov  C, aby ste predišli teplotnému šoku.

Obecný rozhlas

Stiahnite si 

XXIII. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov

Pozvánky na 25.7.2015 a 26.7.2015.

Podrobné informácie na www.velkajavorina.com.

Privítali sme nových občanov obce

Dňa 23.5.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Pozvanie starostky obce a Zboru pre občianske záležitosti prijali rodičia detí narodených v roku 2013, 2014 a 2015 aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítali do rodiny Bzinčanov, ktorá je teraz bohatšia o: Filip Ján Hendrych, Patrícia Hantáková, Rebeka Švachová, Filip Žáčik, Lucia Jančová, Filip Klimo, Barbora Durcová, Patrik Galko, Michal Korytár, Ažbeta Pilátová, Kristína Zatovičová, Adela Martáková, Tobias Mosný, Tobias  Valenčík, Michaela Kováčová, Timotej a Irenej Kalinka, Damian Ondrejička, Lukáš Lorenc, Vanesa Plašienková a Natália Vríčanová.

 

1 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 2 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 3 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 4 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 5 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 6 Nov obania obce 23 5 2015.JPG 8 Nov obania obce 23 5 2015.JPG  

"Poznávaj priateľa od malička" - úspešný projekt našich a babických detí

Obec Babice a Bzince pod Javorinou vytvorili spoločný mikroprojekt „Poznávaj priateľa od malička", v rámci ktorého prebehlo niekoľko spoločných akcií určených predovšetkým pre rodiny s deťmi. Viac ...

OZNAM o zabezpečení služby dodávky pitnej vody a odkanalizovania od 1.6. 2015 !!!

Spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. a Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. dňa 3. 6. 2015 uzatvorili Dohodu o urovnaní sporných a pochybných práv, čím došlo, okrem iného, k ukončeniu dlhotrvajúcich sporov oboch spoločností ohľadom prevádzkovania vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry.

Spoločnosti sa dohodli, že prevádzkovateľom celej infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. je od 1. 11. 2014 spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá tak má nárok na riadnu fakturáciu vodného a stočného za poskytnuté služby po 1. 11. 2014. Je potrebné, aby všetci odberatelia, ktorí tak doposiaľ neučinili, uzatvorili so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. novú zmluvu.

Obe spoločnosti sa taktiež dohodli, že spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. bude - od 1. júna 2015 - zabezpečovať služby dodávky pitnej vody a odkanalizovania pre celý región.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

dňa 3.6.2015 o 16,00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Pozvánka tu.