logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

JESENNÝ ZBER ELEKTROODPADU

v pondelok 16. novembra 2015

vo všetkých častiach našej obce nasledovne:

 

  9:00 hod.     Bzince                za budovou Obecného úradu
  9:30 hod.     Hrušové             pred kultúrnym domom
10:00 hod.     Hrubá Strana     pred kultúrnym domom
10:30 hod.     Cetuna               pred kultúrnym domom
11:00 hod.     Vrzavka             pri hasičskej zbrojnici

Country bal

Country baal 2015

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Bzince pod Javorinou 2015/16"

Protipovodňový vozík pre našu obec

Od piatku 9.10. 2015 môže naša obec v prípade mimoriadnych udalostí využívať protipovodňový prívesný vozík.

Čítať ďalej...

Turnaj futbalových prípraviek

plagat prípravka 26.9.2015

Deň obce 2015

Dni obce Bzince p. J

UPOZORNENIE

Z dôvodu pretrvávajúceho extrémne teplého počasia a sucha upozorňujeme, že v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi sa „zakazuje zakladať oheň, vypaľovať trávu, pálenie záhradných porastov, buriny, kríkov a rôzneho odpadu na pozemkoch. Za porušenie zákona môže fyzická osoba dostať pokutu 331 € resp. v blokovom konaní 100 € na mieste.

 

Zároveň upozorňujeme občanov na užívanie pitnej vody výhradne na účel, ktorým je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Je preto celodenne zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie motorových vozidiel, používanie pitnej vody na stavebné účely a iné plytvanie pitnou vodou.

 

Za pochopenie a rešpektovanie upozornení Vám vopred ďakujeme.

Obecný úrad Bzince pod Javorinou

Úprava úradných hodín Obecného úradu

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou oznamuje skrátenie úradných hodín obecného úradu z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci nasledovne:

Pondelok                     7:00 – 12:00 hod

Utorok                         nestránkový deň

Streda                        12:00 – 17:00 hod

Štvrtok                         7:00 – 12:00 hod

Piatok                          7:00 – 12:00 hod

Futbalový turnaj starých pánov o pohár starostky obce

sa koná 8 augusta 2015 od 12,30 hod. na futbalovom ihrisku.

Pozvánka                                                                   Program

POZVÁNKA na zájazd na na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede

Kultúrna komisia pri OZ v Bzinciach pod Javorinou organizuje v utorok 6 augusta 2015 autobusový zájazd na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede.

Poplatok za účastníka je 10 €.

Záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u J. Kuhajdovej na č. t. 7793234.

Odchod autobusu je nasledovný:

6:15 hod. Hrušové – autobusová zastávka,

6:20 hod. Bzince - Park Ľ. Podjavorinskej,

6:25 hod Vrzávka,

6:30 Cetuna,

6:35 Hrubá Strana.

Kultúrne leto 2015 - pozvánka

Obecný úrad Bzince pod Javorinou Vás pozýva na vystúpenie známej folklórnej skupiny KYSUCKÝ PRAMEŇ z Oščadnice v sobotu 15. augusta 2015 o 15.00 hod. v amfiteátre pri Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou. 

 Plagát

OZNAM o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvorí okrem iných aj územie našej obce, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby pripojeným koncovým odberateľom elektriny.

Čítať ďalej...

Ľudové kroje v Babiciach a v Bzinciach

V roku 2014 nadviazali obce Babice a Bzince pod Javorinou na svoju dlhoročnú spoluprácu spoločným mikroprojektom „Poznávame ľudové tradície u našich partnerov aj u nás". V rámci tohto projektu sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých programov, ktoré boli doplnené prehliadkami krojov, pri ktorých boli predvedené rôzne varianty babického a bzinského kroja.

Čítať ďalej...

POZVÁNKA do novootvorenej predajne regionálnych produktov

OZ Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vás srdečne pozýva do novootvorenej Turistickej informačnej kancelárie, ktorá je zároveň Predajňou regionálnych produktov a nachádza sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka na autobusovom nástupišti v Myjave. Možno si tu zakúpiť produkty z Kopaníc a podporiť tak regionálnych výrobcov z okolia Starej Turej, Myjavy a Brezovej pod Bradlom. K dispozícií sú mäsové výrobky, sušené hríby, výrobky z ovocia a medy. Novinkou od júla sú čerstvé čerešne, v cene 2 Eurá za 1 kg. Z remeselných výrobkov ponúkame ručne maľované sviečky, keramiku, čipky a ďalšie. Okrem toho si tu môžete zakúpiť knihy o regióne, CD, DVD, magnetky, pohľadnice, tričká a získať tipy na výlety, prípadne iné informácie o regióne.

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov SR od 111 €

Ubytovanie v kongres a biznis hoteli na hradnom vŕšku v Bratislave, vo wellness a relax hoteloch na Spiši, v Nízkych a Vysokých Tatrách, ubytovanie v kúpeľnom meste Piešťany a v historickom Zámku Topoľčianky.

Čítať ďalej...

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín - zadarmo

v súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády  Slovenskej republiky vo veci zabezpečenia letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, zverejňujeme možnosť užiť si letný tábor aj pre deti z našej obce.

Pre našu obec je určený letný tábor v CÚZ Stredisko Kaštieľ Duchonka v termínoch 1 . – 8. augusta9. – 16. augusta 2015 - ďalšie informácie.

Žiadosť, vrátane tlačiva na lekárske potvrdenie  je dostupná v úradných hodinách na Obecnom úrade v podateľni (prízemie), alebo nižšie.