logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Pozvánka

Spoznaj kopanice na biku

Turnaj futbalových prípraviek

Pozvánka

Zahlasujte za detské ihrisko

Podporte získanie financií na projekt NOVÉHO DETSKÉHO IHRISKA v Bzinciach pod Javorinou z Nadácie Raiffeisen BANK.

Info ako hlasovať.

Rady seniorom

oznam seniori   001

Podpora Fondu na podporu umenia

Podpora Fondu na podporu umenia

Podpora TSK

TSK podpora 2017

Pozvánka

Dni obce Bzince p. J

OZNÁMENIE o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou

Obec Bzince pod Javorinou, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno- plánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.


Verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa sa bude konať

  

6.9. 2017 (streda) o 17.00hod. v priestoroch Obecného úradu Bzince pod Javorinou.

 

Kompletnú dokumentáciu si môžete stiahnúť tu.

Oznámenie o strategickom dokumente

V zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o doplnení niektorých zákonov, bolo obci Bzince pod Javorinou, ako dotknutej obci, a obstarávateľovi doručené listom č. OU-NM-OSZP-2017/008792-3 zo dňa 21.7.2017 oznámenie o strategickom dokumente na Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.

Bližšie informácie:

 

Vyhlásenie

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

od 3.8.2017, 12:00 hod do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Pozvánka

Leto s knihou 2017

Pozvánka

Javorina tour 2017

Pozvánka

Vylet DS 2017

Pozvánka

Slavnosti CaS 2017

Pozvánka

Výlet Morava

Pozvánka

Leto s knihou