logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Oznámenie o strategickom dokumente

V zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a o doplnení niektorých zákonov, bolo obci Bzince pod Javorinou, ako dotknutej obci, a obstarávateľovi doručené listom č. OU-NM-OSZP-2017/008792-3 zo dňa 21.7.2017 oznámenie o strategickom dokumente na Zmeny a doplnky č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.

Bližšie informácie:

 

Vyhlásenie

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava

od 3.8.2017, 12:00 hod do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Pozvánka

Leto s knihou 2017

Pozvánka

Javorina tour 2017

Pozvánka

Vylet DS 2017

Pozvánka

Slavnosti CaS 2017

Pozvánka

Výlet Morava

Pozvánka

Leto s knihou

Pozvánka

Posedemie nad knihou

MDD Cetuna

MDD 2017 - Cetuna

Kultúrne podujatia k 145. výročiu narodenia Ľ. R. Podjavorinskej

LP4

Spomienková slávnosť

LP2

LP1

Ponuka práce

Poľnohospodárske družstvo Bzince pod Javorinou ponúka prácu v živočíšnej výrobe na pozíciu dojič/ka.

Nástup ihneď.

Bližšie informácie Vám poskytne na tel. č. 0918 636 167 p. Lány alebo. p. Zmeko.

Namaľuj si kraslicu

Namaluj si kraslicu

 

 

72. výročie partizánskeho boja v našej obci.

V nedeľu sme si položením vencov pri pamätníku v Cetuni pripomenuli 72. výročie partizánskeho boja. Vo chvíľach, keď si pripomíname a v budúcnosti budeme pripomínať čoraz vzdialenejšie výročia tejto udalosti v našej obci, mali by sme si zakaždým s pokorou spomenúť na to, že vojna sa začala aj preto, lebo ľudia dopustili, aby sa im vymkla z rúk tolerancia, úcta a rešpekt voči blížnemu.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste si našli čas a ktorí ste prišli vzdať úctu ľuďom, ktorí sa tak veľmi chceli vrátiť domov a slobodne žiť. Zostali po nich len pamätníky, ktoré nám pripomínajú ich hrdinstvo.

 DSC0014

 

 DSC0098

 

 DSC0091

OZNAM o začatí rekonštrukcie plynovodov v miestnej časti Hrušové

Na základe vydaného stavebného povolenia pre SPP distribúcia, dňom 1.3. 2017 začnú rekonštrukčné práce vybraných úsekov plynovodov v miestnej časti Hrušové.

Práce bude vykonávať zmluvný dodávateľ spoločnosti SPP distribúcia, ktorým je GAS- MET s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Všetky náklady spojené s predmetnou rekonštrukciou sú hradené SPP distribúcia, občania miestnej časti neplatia nič.

 

HARMONOGRAM prác:

 

1. Od čísla 558/1009 do 1012               Začiatok   1.3.        Koniec 14.3. 2017

2. Od čísla 1013 do 1017                      Začiatok 14.3.        Koniec 21.3. 2017

3. Číslo 1018 a 1024                             Začiatok 21.3.        Koniec 13.4. 2017

4. Od čísla 1019 do 1023                      Začiatok 13.4.        Koniec 27.4. 2017