logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Ocenenie osobností Podjavoriny

V nedeľu 19. januára 2014 sa v KD v Novom Meste nad Váhom uskutočnil slávnostný program  podjavorinských rodákov "Javorina, Javorina...", v ktorom si organizátori oceňujú významné osobnosti a produkty podjavorinského regiónu.

V tomto roku si účastníci pripomenuli aj 21. výročie vzniku Slovenskej republiky. Stretnutia sa zúčastnili  poslanec NR SR   p. Dušan Bublavý a ďalší hostia. Ocenenie "Osobnosť podjavoriny" bola udelená 7 osobnostiam, udelené bolo jedno ocenie " Vynikajúci produkt podjavoriny" a jeden "Ďakovný list". Ocenenie "Osobnosť podjavoriny" získala aj naša občianka, spisovateľka Matianna Komorová. Dostala ho za  literárne dielo, ktoré je určené predovšetkým mladým čitateľom a má za cieľ vštepovať im  pozitívne morálne hodnoty. Návrh na ocenenie podala Obec Bzince pod Javorinou a Spolok podjavorinských rodákov v Bratislave. Slávnostného programu sa zúčastnil aj starosta našej obce, p. Komorovej  zablahoželal   k získanému oceneniu. Samozrejme vyslovil aj želanie, aby aj naďalej svojou prácou prispievala k šíreniu dobrého mena našej obce. Súčasťou slávnostného oceňovania bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpil Malý komorný orchester z Nového Mesta nad Váhom a skupina EGON DUST BAND.