logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Občianske združenie

Občianske združenie - Podjavorinskej deti


Stanovy Občianskeho Združenia.   Pozrieť si ich môžete ak kliknete "tu"

 Výbor OZ Vás pozýva v utorok 5. marca 2013 o 16. 00 h. na výročnú schôdzu OZ Podjavorinskej deti, ktorá bude v priestoroch Obecného úradu Bzince pod Javorinou.   

Zároveň prikladáme zápisnicu zo zasadnutia výboru dňa 12. 2. 2013. Klikni "tu"

Tešíme sa na Vás.


Pozor!  Výročná schôdza 15.1.2013 sa nekoná: Náhradný termín bude oznámený.

Pozývame vás na výročnú schôdzu občianskeho združenia Podjavorinskej deti dňa 15. 1. 2013 t.j. utorok o16. 00 hod. v základnej škole v Bzinciach pod Javorinou. Tešíme sa na vašu účasť!


Podporte aktivity OZ Podjavorinskej deti 2% z daní
Viac "tu"

Členské na rok 2010, 2011, 2012 zostalo nezmenené 10 EUR.
Môžete ho zaplatiť v hotovosti u Zuzky Haruštiakovej alebo prevodom na  bankový účet vedený vo VÚB č.úctu 26 55 226 456 / 0200, var.symbol 2010, do správy pre príjemcu napíšte svoje meno.

Pozrite si návrh úpravy steny na budove pri detskom ihrisku. Ak sa vám páči, dajte to vedieť Zuzke Haruštiakovej
"Tento projekt sa uskutocni vdaka podpore firmy Baumit z programu Tu sa nam paci tu chceme zit"

Prispejte 2% zo svojich daní
Výbor OZ Podjavorinskej deti sa naVás obracia s prosbou o poskytnutie 2% z daní na svoju činnosť. Prostriedky budú použité na dostavbu detského ihriska a ďalšie aktivity, ktoré bude OZ v tomto roku realizovať. Viac ...

Vyhodnotenie aktivít v roku 2009
 
Predkladáme Vám vyhodnotenie aktivít občianskeho združenia za rok 2009. Viac...

Pozvánka na stretnutie

 

Pozývame všetkých záujemcov o OZ Podjavorinskej deti na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra 2009 o 17.00 hod v priestoroch OÚ


 Otvorili sme detské ihrisko

 

V piatok 26.júna 2009 sme za účasti pozvaných hostí slávnostne otvorili detské ihrisko. Detské ihrisko sme vybudovali za spolupráce s OÚ a s podporou viacerých sponzorov. Brigádnicky sme odpracovali viac ako 300 hodín. Dúfame, že detské ihrisko bude už počas prázdninových dní vhodným miestom na trávenie voľného času pre nás a naše deti.


di1.jpg di2.jpg di3.jpg di4.jpg


Zápisnice z členskej schôdze OZ
29.január 2009
26.február 2009


Posúdenie  projektu detského ihriska


Ponúkame vám na posúdenie projekt detského ihriska, Viac...


Rodičovské združenie pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej s MŠ si dovoľuje osloviť a požiadať občanov ale i podnikateľov o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov v prospech rodičovského združenia. Viac ...

Tlačivo na stiahnutie "tu"


OZ pripravuje vybudovanie detského ihriska v priestoroch MŠ, vedľa pavilónu bývalých jaslí. Spracovaný má projekt. Budovať  sa bude postupne, vzhľadom k finančným možnostiam. Viac ....


OZ pozýva matky s deťmi od 0 rokov do .... na pravidelné stretnutia v telocvični ZŠ. Viac "tu"


OZ sa obracia prosbou na občanov a potenciálnych sponzorov o   poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie detského ihriska. Viac "tu"


Obecné zastupiteľstvo schválilo OZ v rozpočte na rok 2009  50 000,- Sk na budovanie detského ihriska.


Zápisnica zo zasadnutia


 Dňa 6. novembra 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Občianskeho združenia Podjavorinskej deti. V obvodnej sieni OÚ sa zišlo 11 zakladajúcich členov, ktorých Ing. Haruštiaková  oboznámila s tým, prečo takéto združenie vzniklo, aké sú jeho  ciele, čo sú jeho najbližšie úlohy.

 

OZ1.JPG OZ2.JPG


Na zasadnutí boli prerokované a schválené stanovy OZ. Pozrie» si ich môžete ak kliknete "tu"

Brigáda v materskej škole

V sobotu 8. 11 .2008 zorganizovalo občianske združenie „Podjavorinskej deti" brigádu v MŠ. Prizvali sme na pomoc rodičov detí navštevujúcich materskú školu, ale zúčastnili sa aj takí, ktorí deti v MŠ nemajú. Zišlo sa nás rekordných 15 dospelých a 11 detí a v čase od 9:00 do 11:30 sme pohrabali lístie, orezali stromy, vykosili a vytrhali trávu a burinu okolo plota, pozberali odpadky, pod hojdačku sme zakopali pneumatiky, zasypali jamy pod preliezkami atď. Škôlkárom na chodníku tieľ pribudla „škôlka" na skákanie a zopár farebných bubliniek.
Bolo to celkom fajn dopoludnie a dúfame, že sa nám niečo podobné podarí v budúcnosti zopakovať.
Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili.