logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  Nestránkový deň  
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce   Alena ŠOLTYSOVÁ Ing.
Zástupca starostu  Miroslav Bušo

 


Zvolení poslanci:  9 poslancov, 5 poslancov za obec, 1 poslanec za miestnu časť Cetuna, 1
 poslanec za miestnu časť Vrzávka, 1 poslanec za miestnu časť  Hrušové a 1 poslanec za miestnu časť Hrubá Strana    

Bzince pod Javorinou  Vlasta Kučerová
 Dušan Málik Ing.
 Jana Michalovičová
 Marek Vidan
 Miroslava Zichová
Cetuna     Eva Trnková
Vrzávka  Miroslav Bušo
Hrubá Strana  Jana Bušová
Hrušové   Peter Jarábek Mgr.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Finančná komisia a správy obecného majetku  Dušan Málik Ing.
Komisia kultúry, školstva a športu Jana Michalovičová
Komisia stavebná a územného plánovania  Eva Trnková
Komisia verejného poriadku a životného prostredia  Dušan Málik Ing.
Sociálna komisia  Vlasta Kučerová