logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Úradná tabuľa

Rok 2019

 

 

Návrh zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bzince pod Javorinou na obdobie 2006 – 2015

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE Bzince pod Javorinou na roky 2016 – 2022 - návrh

 

Postup pri povoľovaní výrubov

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce 2018 - 2023

 

Rok 2018

 

 

Rok 2017

Zápisy z rokovania OZ

 

Zápis z rokovania OZ - 28 12 2017

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 28 12 2017 a požiadavky na opravu zdravotného strediska

Zépis z rokovania OZ - 06 12 2017

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 06 12 2017 a návrh rozpočtu 2018 - 2020

Zápis z rokovania OZ - 04 10 2017 a Protest prokurátora

Zápis z rokovania OZ - 21 08 2017

Zápis z rokovania OZ - 02 08 2017

Zápis z rokovania OZ - 28 06 2017

Zápis z rokovania OZ - 03.05.2017

Zápis z rokovania OZ - 05.04.2017

Zápis z rokovania OZ - 01.03.2017

Zápis z rokovania OZ -  01.02.2017

Zápis z rokovania OZ -  23.01.2017

 

 

Rok 2016

Zápisy z rokovania OZ

 

Zápis z rokovania OZ - 7.12.2016

Zápis z rokovania OZ - 5.10.2016

Zápis z rokovania OZ - 25.8.2016

Zápis z rokovania OZ - 3.8.2016

Zápis z rokovania OZ - 1.6.2016

Zápis z rokovania OZ - 4.5.2016

Zápis z rokovania OZ - 6.4.2016

Zápis z mimoriadneho rokovania OZ - 8.3.2016

Zápis z rokovania OZ - február 2016

Zápis z rokovania Dotačnej komisie - 20.1.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016

 

Správne konania

Dokumenty na pripomienkovanie:

 

Rok 2015

Zápis z mimoriadneho rokovania OZ - 26.11.2015

 

Zápisy z rokovania OZ

Zápis z rokovania OZ - december 2015

Zápis z rokovania OZ - november 2015

Návrh rozpočtu 2016 a Návrh zmeny rozpočtu 2015

Zápis z rokovania OZ - august 2015

Zápis z rokovania OZ - jún 2015 

Zápis z rokovania OZ - maj 2015 

Zápis z rokovania OZ - april 2015

Zápis z rokovania OZ - marec 2015

Zápis z rokovania OZ - február 2015

Zápis z rokovania OZ - januar 2015

 


Rok 2008

Zápis z rokovania OZ - február 2008
Rozpočet 2008 - 2010
Zápis z rokovania OZ - marec 2008
Zápis z rokovania OZ - máj 2008
Zápis z rokovania OZ - jún 2008
Zápis z rokovania OZ - október 2008


Rok 2009
Rozpočet 2009 - 2011
Zápis z rokovania OZ - jún 2009
Zápis z rokovania OZ - august 2009
Zápis z rokovania OZ - október 2009

Projekty Obce


Rok 2010
Schválený rozpočet na rok 2010

Zápis z rokovania OZ - február 2010
Zápis z rokovania OZ - marec 2010
Zápis z rokovania OZ - máj 2010
Zápis z rokovania OZ - jún 2010
Zápis z rokovania OZ - august 2010

Projekty obce 2010
Zápis z rokovania OZ - október 2010
Zápis z rokovania OZ - november 2010


Rok 2011
Rozpočet na rok 2011
Zápis z ustanovujúceho zasadnutia OZ

Zápis z rokovania OZ - január 2011
Zápis z rokovania OZ - marec 2011

Odpredaj obecného majetku ponuka
Zápis z rokovania OZ - máj 2011
Zápis z rokovania OZ - august 2011
Zápis z rokovania OZ - október 2011
Zápis z rokovania OZ - december 2011
Smernica o verejnom obstarávaní


Rok 2012

Zápis z rokovania OZ - január 2012

Zápis z rokovania OZ - marec 2012

Zápis z rokovania OZ - marec 2012

Zápis z rokovania OZ - máj 2012

Zápis z rokovania OZ - august 2012

Zápis z rokovania OZ - október 2012

Schválený rozpočet na rok 2013-2015

Zápis z rokovania OZ . december 2012


Rok 2013

Zápis z rokovania OZ - február 2013

Zápis z rokovania OZ - marec 2013

Zápis z rokovania OZ - máj 2013

Zápis z rokovania OZ - júl 2013

Zápis z rokovania OZ - august 2013

Zápis z rokovania OZ - september 2013

Zápis z rokovania OZ - október 2013


Rok 2014

Zápis z rokovania OZ - február 2014

Zápis z rokovania OZ - marec 2014

Zápis z rokovania OZ - máj 2014

Zápis z rokovania OZ - Jún 2014

Zápis z rokovania OZ - august 2014

Zápis z rokovania OZ - september 2014

Zápis z rokovania OZ - november 2014

Zápis z rokovania OZ - december 2014