logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 1/2017

pdfUzemny_plan_zmeny_a_doplnky_.pdf

OZNÁMENIE o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou

Obec Bzince pod Javorinou, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno- plánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2017 Územného plánu obce Bzince pod Javorinou.


Verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa sa bude konať

  

6.9. 2017 (streda) o 17.00hod. v priestoroch Obecného úradu Bzince pod Javorinou.

 

Kompletnú dokumentáciu si môžete stiahnúť tu.