logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Zápisnica zo zasadania OZ konaného dňa 17.04.2019

Bzincej

pdfZapisnica_zo_zastupitelstva.pdf

pdfuznesenia_podpisane_1.pdf

 

 

Rok 2018

Rok 2016

Zápis z rokovania OZ - 7.12.2016

Zápis z rokovania OZ - 5.10.2016

Zápis z rokovania OZ - 25.8.2016

Zápis z rokovania OZ - 3.8.2016

Zápis z rokovania OZ - 1.6.2016

Zápis z rokovania OZ - 4.5.2016

Zápis z rokovania OZ - 6.4.2016

Zápis z mimoriadneho rokovania OZ - 8.3.2016

Zápis z rokovania OZ - február 2016

Zápis z rokovania Dotačnej komisie - 20.1.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016

 

Správne konania

Dokumenty na pripomienkovanie:

Návrh VZN o odpadoch – 16.5. 2016