logo
logo

Bzince pod Javorinou
Telefón: 032/7793 272

mobil: 0907776580

Úradné hodiny
 

Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Utorok  7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.30 – 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 – 13.00  

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2019

Dodatok č.1_k_VZN.č.1/2018 pdf

pdfVZN_1_2019.pdf

pdfVZN_2_2019_o_poskytovaní_opatrovatelskej_služby.pdf

pdfVZN_3_2019_o_miestnom_poplatku.pdf

pdfVZN_4_2019_o_umiestnovani_volebnych_plagatov.pdf

 

Rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN o Územnom pláne obce Bzince pod Javorinou 200

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch /2007 - neplatné
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008 o poplatkoch v ZŠ a MŠ/2008 - zrušené
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2008 o prechode na euro - zrušené
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008 o daniach a poplatkoch za odvoz a likvidáciu KO - neplatné


Rok 2017

NÁVRH VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bzince pod Javorinou


 

Rok 2009

VZN č.4/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťaŠZ - zrušené
VZN č.5/2009 o odpadoch
VZN č. 6/2009 o daniach a poplatkoch za odvoz a likvidáciu KO - zrušené


Rok 2010

Dodatok k VZN č.5/2009 o odpadoch
Dodatok k VZN č.6/2009 o daniach a poplatkoch za KO - zrušené


Rok 2011

Dodatok k VZN č.6/2009 o daniach a poplatkoch za KO - zrušené


Rok 2012
VZN č.1. o podmienkach držania psov - zrušené 26.3.2014
VZN č.3. Trhový poriadok

VZN č.4. Opatrovateľská služba

Dodatok č.2. k VZN č.5/2009 o odpadoch

VZN č.5. o daniach a poplatkoch za KO

VZN č.2. Požiarny poriadok obce


Rok 2013

VZN č.1_2013 o určení výšky dotácie...

Dodatok č.3. k VZN č.5/2009 o odpadoch

Dodatok č.1. k VZN č5/2012 o daniach a poplatku za KO


 ROK 2014

 VZN č. 1. 2014 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bzince pod Javorinou

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh VZN č. 2. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia