Naša obec Bzince pod Javorinou sa zapojila do projektu prípravy a vydania knihy

Čarovné Stredné Považie

V obci Bzince pod Javorinou budujeme Sad potomkov, v ktorom bude mať svoj strom každé novonarodené dieťa od roku 2020. Vyčlenený je priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. V miestnych častiach budú vyčlenené priestory do konca roku. Na každom stromčeku(pri ňom) bude tabuľka s nápisom:

Výzva mladým.

Starosta obce v spolupráci s Kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva vyzývajú mládež obce k založeniu  Klubu mladých(KM) Bzince pod Javorinou(môže byť aj iný názov). Bola by to politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá pracuje pod gesciou Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou.

Termín konania :           12.10.2019

Miesto zrazu :               Nové Mesto nad Váhom, parkovisko pri Bille  /za poliklinikou/

Hodina zrazu :              odchod o  8.30                        príchod okolo  18.00

Vážení občania,

 

Obecný úrad Bzince pod Javorinou vás týmto oboznamuje s povinnosťou, ktorá sa týka trvalého označenia vášho psa –  tzv. „chipovania“. Termín pre splnenie si tejto povinnosti každým majiteľom psa je 31.10.2019.

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky.

Vážení priatelia,

zasielame Vám program Domu umenia Piešťany na október 2019,

v ktorom začína  21. ročník česko-slovenského festivalu Piešťanské rendezvous.

Začiatok mesiaca je venovaný filmovým podujatiam:

Pekný deň,

v mene pani primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, Vám dávame do pozornosti, spustenie Petície za obnovenie detskej ambulantnej pohotovostnej služby v Púchove, ktorá bola od 1. júla 2019 v tomto okresnom meste zrušená.

OBEC BZINCE POD JAVORINOU

EVANJELICKÝ A. V. CIRKEVNÝ ZBOR V BZINCIACH POD JAVORINOU

TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V TRENČÍNE Vás pozývajú na " Spomienka na významné osobnosti "

 

Tvorivá nedeľa na tému - " Dušičky " KD Cetuna 13.10.2019 o 14:00 hod

Pátek 13. 9. 2019 od 20:00 Hodová zábava s místní skupinou Bastila a diskotéka, Zámeček
Sobota 14. 9. 2019 od 18:00 Hodová zábava s DH Javorinka a Jan Janových, Zámeček
Neděle 15. 9. 2019 v 10:00 Sraz krojovaných u Zámečku, průvod do kostela s DH Javorinka
od 10:30 Slavnostní hodová mše svatá, kostel Povýšení sv. Kříže