Vážení občania,

 

Tak, ako v minulom roku aj v tomto roku plánuje Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou udeliť Cenu obce vybraným obyvateľom prípadne organizáciám našej obce.

Cena obce sa udeľuje v zmysle Štatútu obce , § 33. Podľa tohto paragrafu sa Cena obce udeľuje za:

Ďakujeme pani B., ktorá v sobotu večer nelenila a zabezpečila občanom blší trh na trhovisku. Škoda, že nevyužila možnosť odviesť všetky tieto veci do zberného dvora, ktorý bol cez deň otvorený.

ŠKOLSTVO
Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy
. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných

Važení občania,
oznamujeme Vám že dňa 17.08.2020 v pondelok sa v našej obci otvára nová
predajňa s rozličným tovarom. Nachádza sa na Pažiti u Znachorov, hneď za