Chcel by som sa „poďakovať“ niekomu tak bezohľadnému za vysypanie stavebného odpadu na hornom cintoríne – viď. obrázky. Len pre jeho informáciu – už rok a pol funguje zberný dvor, na ktorom máme kontajner pre zber stavebného odpadu. Tento odpad sa nám potom ráta do triedeného odpadu. Zberný dvor je otvorený v stredu a v sobotu, prípadne v pracovnej dobe na požiadanie. Čo bránilo dotyčnému spraviť veci tak ako sa majú????!!!!

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. 

Pri príležitosti 149.výročia narodenia Ľudmily Ríznerovej Podjavorinskej  mala Únia žien naplánovaný pravidelný turistický pochod. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam nie je možné pochod organizovať hromadne. Individuálne však áno. Dávam preto do pozornosti možnosť zamerať individuálnu turistiku dňa 1.5.2021 v čase 9,00 – 15,00hod smerom na Zámečníkech lúku. Možná trasa – Bzince p.J. – Hrušové – Zámečníkech lúka.

Prajem pokojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu vašich najbližších.

Ing.Dušan Málik, Starosta obce

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou

Vážení rodičia, občania!

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % zo svojej dane OZ Podjavorinskej deti, tlačivo 2 % je na našej školskej stránke www.zsbzince.edupage.org, na obecnej stránke www.obecbzince.sk a tiež vám ho pošleme e-mailom.