ikona erbVážení členovia ZMOS, takmer 1 300 starostov a primátorov sa už túto stredu a vo štvrtok zíde na rokovaní v poradí 30. snemu 

 

 

 

Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bude zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeho súčasťou bude aj voľba predsedu združenia. Už tradične sa snem uskutoční za účasti ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.

            Začiatok prvého rokovacieho dňa (22. mája 2019) je naplánovaný na 13.00 hod., keď po privítaní hostí a delegátov predseda ZMOS Michal Sýkora predloží správu o činnosti združenia. Po tomto bode bude nasledovať vystúpenie najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí. Od 15:00 hod. je naplánovaná pracovná časť snemu, v ktorej sa delegáti budú venovať pracovným otázkam, plneniu priorít od minuloročného snemu, diskusii o prioritách na nadchádzajúce obdobie vrátane voľby predsedu ZMOS a členov Kontrolnej komisie ZMOS.

            Záver prvého dňa bude tradične venovaný kultúrnemu programu. Sprievodnými podujatiami bude vyhlásenie súťaže „Oskar bez bariér 2018“, ktorá sa koná pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež budú vyhlásené výsledky ocenenia v rámci „Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.“ Začiatok kultúrno-spoločenskej časti snemu je naplánovaný na 20:00 hod.

            Druhý rokovací deň (23. mája 2019) bude od 9:00 hod. pokračovať diskusiou delegátov a hostí, pričom pred záverom snemu, ktorý sa očakáva o 13:00 hod., budú schvaľované uznesenia 30. snemu vrátane priorít na obdobie do ďalšieho snemu.

            Obidva rokovacie dni snemu včítane kultúrneho programu budú vysielané na internete. Preto Vám do pozornosti dávame link, na ktorom si budete môcť pozrieť snem aj sprievodné podujatia naživo

http://mediaserver.absolutio.sk/live/zmos/