ikona erbRokovanie OZ sa uskutoční 7. augusta 2019 o 17:00 hod. v malej sále DHZ Bzince pod Javorinou.