2019 08 13 10 17 37 Busmánia 12.8.2019 YouTubeNiečo o našej obci :  medzi 8 min a 16 min je o našej obci:

Busmania zo dňa 12.08.2019