stromOcÚ zaujala myšlienka s výsadbou stromčeka pre novorodenca a pýta sa občanov Bziniec p.J.: Uvítali by ste niečo podobné aj v našej obci? Do úvahy by mohol pripadať priestor(parčík) pri 12 bytovke na ľavej strane smerom na Cetunu. Napíšte nám svoj názor, prípadne iný návrh. Ďakujeme.

https://www.dobrenoviny.sk/c/170910/h-tesare-v-sade-potomkov-ma-strom-kazde-novonarodene-dieta