banner

Pekný deň,

v mene pani primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, Vám dávame do pozornosti, spustenie Petície za obnovenie detskej ambulantnej pohotovostnej služby v Púchove, ktorá bola od 1. júla 2019 v tomto okresnom meste zrušená.

Mesto Púchov sa takýmto spôsobom snaží o zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý mu v súčasne platnom znení znemožňuje obnovenie fungovania detskej pohotovosti aspoň v obmedzenom režime, a to napriek tomu, že mesto samé sa (aj keď mu to kompetenčne neprináleží) postaralo o nájdenie schodného riešenia. To spočíva v zabezpečení fungovania detskej pohotovosti v spolupráci s nemocnicou v Považskej Bystrici. Podľa spomínaného zákona sú však Púchov a Považská Bystrica dve rozdielne spádové územia, čo je jadrom celého legislatívneho problému.   

Cieľom petície je zmena zákona o zdravotnej starostlivosti, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť aj iným mestám, ktoré sa ocitli alebo ešte len ocitnú v podobnej problematickej situácii, akej teraz čelí mesto Púchov, jeho občania i občania celého Púchovského okresu (cca 44 tisíc obyvateľov). V skratke povedané – mesto Púchov našlo „recept“ na riešenie problému, ale vzhľadom na postoj ministerstva zdravotníctva a vyčerpaní všetkých dostupných možností, muselo siahnuť po ďalšom nástroji - petícii, ktorý môže dopomôcť k obnoveniu dostupnosti aj takéhoto typu zdravotnej starostlivosti pre rodiny s deťmi.

Potrebuje však zozbierať 10 000 podpisov, aby sa petíciou ministerstvo zdravotníctva muselo riadne zaoberať.

 

Preto Vás veľmi prosíme o podporu formou podpisu pod petíciu a ak Vám to Vaša pracovná vyťaženosť dovolí, zároveň organizačne pomôcť aj so zberom podpisov, prípade distribúciou petičných hárkov na miesta alebo ľuďom, o ktorých usúdite, že sú vhodné.

Predpokladáme, že administratívne najrýchlejším a efektívnym spôsobom bude šírenie informácie, že petíciu je možné podpísať aj online, je zverejnená na stránke www.peticie.com:
https://www.peticie.com/peticia_za_obnovenie_detskej_ambulantnej_pohotovosti_v_puchove?a=2

pdfpeticny_harok_A4_zmenšene.pdf1.28 MB

pdfA3-4.pdf3.29 MB