vianočný pozdrav1

Vážení spoluobčania,

„rok sa s rokom zišiel“ a opäť nás posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka, Vianoc. Pre každého z nás známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja. Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit

bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom pre každého z nás. Vytvorme si aj počas blížiacich sa Vianoc túto krásnu atmosféru v našich domovoch a v našich rodinách. Zachovajme si úctu k sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.

Vážení spoluobčania,

Chcel by som zo srdca pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zabezpečeniu tohtoročných akcií v našej obci. Nebolo ich málo a všetci títo naši spoluobčania prispeli  nielen k zdarnému priebehu akcií ale čo je hlavné, prispeli k peknej a srdečnej atmosfére v našej obci. 

Želám Vám,

vážení spoluobčania, radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Tým najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou, úsmevom a rozžiarenými očami obdarovali svojich najbližších.

 Ing. Dušan Málik, starosta obce

 

docxVianoce_prihovor_2019.docx