vianočný pozdrav1

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2020 a je pre mňa veľkou cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Na prahu nového roku by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých názory a postoje si veľmi vážim, zamestnancom obecného úradu, ktorí sú mojou oporou,   vedeniu základnej školy s

materskou školou, členom organizácií pôsobiacich v obci, členom komisií, podnikateľom a kňazom oboch cirkví, Vám všetkým občanom za rady a pripomienky, s ktorými ste sa na mňa obracali, ktorými ste prispeli k zlepšovaniu života v našej obci v roku 2019. V roku, ktorý bol pre nás všetkých rokom spoločných stretávaní sa pri pekných akciách. Akciách, ktoré by bez vášho pričinenia nemohli prebehnúť. To bol jeden z mojich hlavných cieľov po nástupe do funkcie. Aby sa naši občania spoločne stretávali, porozprávali sa a samozrejme zabavili. Pozitívne hodnotím postoj vás občanov k nám voleným zástupcom. Boli a ste  trpezliví v očakávaniach a zmenách, ktoré nejde vykonať od večera do rána. Otvorenosť a stála komunikácia s vami bola tou správnou voľbou či už z mojej pozície alebo pozície poslaneckej.

Milí spoluobčania,
do Nového roku 2020 Vám želám, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok lásky a porozumenia  a mať ho kúsok aj pre tých, ktorí ho majú okolo nás nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba.

Prajem vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň.

Ing.Dušan Málik, starosta obce

 

docxpríhovor_novy_rok2020.docx