ikona erb

Dovoľujeme si Vás informovať, že termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher sa predĺžil do mája.


Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých a stredných podnikateľov. Termín na ukončenie projektov, pri ktorých spolupracujú s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi, bol predĺžený do 15. mája 2020.

Do výziev vyhlásených v roku 2019 sa zaregistrovalo vyše 700  podnikateľov, ktorí prejavili záujem o kreatívne vouchere v hodnote 3,5 milióna €. V stanovenej lehote 520 z nich predložilo kompletné žiadosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Celková požadovaná suma presahuje 2,6 milióna €.