ikona erb

Vážení občania,

Obraciam sa na vás s prosbou o ostražitosť. V našej obci sa pohybuje skupina zložená z rôznych indivíduí, ktorej členovia nie sú nikde zamestnaní. Požívajú rôzne návykové látky a pod ich vplyvom kradnú čo môžu a poškodzujú

obecný majetok. Polícia ich nie je schopná prichytiť pri čine. Nahráva im do kariet aj skutočnosť, že v súčasnej dobe prijaté opatrenia nám neumožňujú sa viac pohybovať po obci. Všetci vieme o koho sa jedná. Dnes ráno sme zistili, že vytrhli zo zeme a odcudzili stojan na sviečky na hornom cintoríne, ktorý nedávno vykradli. Minulý týždeň napadli vo večerných hodinách občana, ktorý bol na prechádzke so psom. Svoje „brlohy“ majú pod čističkou, nad horným cintorínom, v Hrušovom, v uličke oproti dolnej zastávke a v opustených domoch. Preto vás prosím, ak ich niekde uvidíte sa pohybovať, neváhajte volať políciu na čísle 158 alebo 112.

Ďakujem za pomoc.

S pozdravom

Ing.Dušan Málik

Starosta obce