2020 11 23 18 18 35 Výkup papiera Microsoft Word

 

Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták

- Prosím o upozornenie občanov na dôležité opatrenia: Dodržiavať minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško a rukavice

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

www.vykup-papiera.sk