leták výkup papiera od 7.1.2020

Na základe požiadavky obyvateľov Vašej obce by sme mali záujem spraviť zber - výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) vo vašej obci. 

Dátum : Štvrtok 21. 5. 2020

Čas     : 15,30 - 15,40 hod. - Bzince pod Javorinou, Hrubá Strana 

              15,50 - 16,00 hod. - Bzince pod Javorinou,  Cetuna, pri kult. dome        

              16,05 - 16,10 hod. - Bzince pod Jav., Vrzavka, pri požiarnej zbrojnici

              16,20 - 16,40 hod. - Bzince pod Javorinou, 

pri obecnom úrade 

              16,50 - 17,05 hod. - Bzince pod Javorinou, Hrušové, pri kut. dome 

Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták

Prosíme o viacnásobné vyhlásenie (aspoň 2x) v poobedných hodinách obecným rozhlasom, prípadné vyvesenie letáku - oznamu na aut. zástavke, obchode, informačných tabuliach.

Pri vyhlasovaní klaďte prosím dôraz na podmienky: 

- Prosím o upozornenie občanov na dôležité opatrenia: Dodržiavať minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško a rukavice

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Prosím potvrdte miesto, čas, termín výkupu.

Ďakujem

P&P import s. r. o. (prevádzka Trenčín)

Pavol Gomboš  0948 942 842 

www.vykup-papiera.sk