leták výkup papiera od 7.1.2020

Na základe požiadavky obyvateľov Vašej obce by sme mali záujem spraviť zber - výkup papiera (výmenou za hygienické výrobky) vo vašej obci. 

Dátum :Utorok 25. 8. 2020

Čas     : 15,30 - 15,40 hod. - Bzince pod Javorinou, Hrubá Strana 

              15,50 - 15,55 hod. - Bzince pod Javorinou,  Cetuna, pri kult. dome           

              16,00 - 16,05 hod. - Bzince pod Jav., Vrzavka, pri požiarnej zbrojnici

              16,15 - 16,35 hod. - Bzince pod Javorinou, pri obecnom úrade 

             16,45 - 17,00 hod. - Bzince pod Javorinou, Hrušové, pri kut. dome 

 

Výmenné pomery: v prílohe prikladám aktuálny leták

- Prosím o upozornenie občanov na dôležité opatrenia: Dodržiavať minimálny odstup 2m medzi sebou, povinnosť mať rúško a rukavice

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach

- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY

- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

www.vykup-papiera.sk