balen voda

sme spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017.

Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd  vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd ( studne, rozbory vody pri novostavbe, pitná voda, bazénová voda a iné...)Naša spoločnosť sa tiež zaoberá  fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.

Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy vieme vykonať už do 24 hodín a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Bližšie informácie o našej spoločnosti sa dozviete na našej stránke https://certipo.sk/.

Budeme radi, ak  využijete služby nášho akreditovaného laboratória a budeme Vám nápomocní v tejto oblasti.

pdfOznam_certipo.pdf