ikona erb

ŠKOLSTVO
Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných dokumentoch pre materské a základné školy
. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR na svojom webovom sídle zverejnilo „Prehľad zmien v manuáloch a sprievodných

dokumentoch pre materské a základné školy." Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-zmien-v-manualoch-a-sprievodnych-dokumentoch-pre-materske-a-zakladne-skoly--oznam/mid/405616/.html#m_405616

IROP – MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
Výzva na znižovanie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-znizovanie-dopadov-pandemie-covid-19-a-podpora-zdravotnej-starostlivosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Granty EHP a Nórska: Informačný seminár k výzve LDI01 sa uskutoční v online formáte
. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021 organizuje informačný seminár k aktuálnej výzve. Seminár mal uskutočniť 10. septembra 2020 v Košiciach. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie sa Úrad vlády SR rozhodol realizovať tento seminár online formou. Viac TU https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-informacny-seminar-k-vyzve-ldi01-sa-uskutocni-v-online-formate-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ
Nové opatrenia ÚVZ SR
. Úrad verejného zdravotníctva vydal štyri nové opatrenia k: hraniciam, domácej izolácii, rizikovým krajinám, prevádzkam a hromadným podujatiam, rúškam aj zamestnávateľom. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zákaz vstupu do Maďarska od 1. septembra 2020. Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Viac TU https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-do-madarska-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616