ikona erb

Vzhľadom k tomu, že naďalej pretrvávajú nedoplatky na daniach a smetiach zverejňujeme občanov, ktorí nemajú tieto poplatky uhradené za rok 2020 a za roky 2018 – 2019. Zároveň ich vyzývame k ich uhradeniu.

xlsxNEDOP._CETUNA.xlsx

xlsxNEDOP._BZINCE.xlsx

xlsxNEDOP._HR.Strana.xlsx