vianočný pozdrav 2021.pdf

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2021 a je pre mňa cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Na začiatku nového roku by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, vedeniu základnej školy s materskou školou, členom organizácií pôsobiacich v obci, členom komisií obecného zastupiteľstva, podnikateľom a kňazom oboch cirkví, Vám všetkým občanom našej obce.

Rok 2020 bol rokom, kedy sme sa stretávali pomerne málo. Neumožnili nám to rôzne opatrenia, o ktorých sa napísalo a nahovorilo veľmi veľa. Až nám to začalo ako sa hovorí liezť na nervy. V snahe upokojiť vaše rozbúrené myšlienky som vás v našom chýrniku vyzýval k vzájomnej tolerancii, pochopeniu a súdržnosti. Väčšina z vás sa snažila zachovávať pokoj a zdravý rozum. Za to vám zo srdca ďakujem, pretože nie vždy to bolo jednoduché. Chýbal a chýba nám kontakt so známymi a svojim okolím. Ako deťom v škôlke a škole, tak nám dospelým. Verím spoločne s vami, že rok 2021 dozrie do takého stavu, aby sme sa mohli opäť stretávať na spoločných akciách, ktoré pripravujeme.

Do Nového roku 2021 Vám želám, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok lásky a porozumenia  a mať ho kúsok aj pre tých, ktorí ho majú okolo nás nedostatok. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba.

Prajem vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň.

„Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši.

Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.

Aby boli v novom roku, iba slzy šťastia v oku.“

 

starosta obce

docxnovy_rok_príhovor_2021.docx