20210223 110106 1

Včera podvečer trávili dievčatá spoločné chvíle v amfiteátri pri hudbe a pri..... Pri čom vidíte na fotografiách. Verím, že dnes si to prídu upratať.

20210223 110059 1