Portrait podjavorinska ludmila

Dnes si pripomíname 70. výročie úmrtia našej rodáčka Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej.

Z jej článku o Bzinciach a Bzinčanoch z r.1911:

Cit je u nich zachovaný, srdce na pravom mieste, o stykoch ľudu spoločenských a rodinných tiež možno riecť, že sú zachované. Silne vyvinutý je cit rodinnej spolupatričnosti, i ďalekí najvzdialenejší, či najďalší príbuzní sa „rodzičia“ a „neodhodzá sa“ od krštenia, svadby, či je to i jako nákladné pre veľké podarúnky. Vrstovníci i v starobe sa oslovujú Ty a mladší menujú i cudzích ujčičkom, tetičkou a vítajú sa navzájom na ulici. Uctenie sa jedlom, nápojom medzi rodinou, je tak rečeno povinné, no nikoho nepustia z domu , aby si nesadol a aby ho aspoň chlebíčkom nepočastovali. I v najsúrnejšie práce v nedeľu všetcia vyobliekaní sú čisto, zriedka v ktorej dedine vidno tak pekne, chutne vyobliekané, čisto držané deti ako v Bzinciach.

Ja menovite chcela by som vyzdvihnúť krásy a príjemnosti Bziniec – môjho rodiska – no v nedostatku výrazných farieb a farbistých výrazov musím len v duši zaželať: „Bože zachovaj nám, národu nášmu dedinky naše – dedičstvo naše“.

docxĽudmila_Riznerová_Podjavorinská.docx