ikona erbŽiadame občanov, aby dodržiavali nariadenia vyplývajúce z pandemickej situácie a pokyny pracovníka na zbernom dvore: - treba počkať v rade pred zberným dvorom -  očkať pokiaľ vás sám pracovník nevyzve, aby ste vstúpili - odpad je potrebné mať vytriedený: plasty, železo, stavebný odpad, kartón - papier, sklo, pneumatiky, nábytok rozobratý - drevo: čalúnenie, drevo – bez veľkej časti železa, matrace. Snažíme sa, čo najviac triediť odpad privezený do zberného dvora a veríme, že nám s tým pomôžete tak, že ho priveziete pripravený. Nie, ako sa stáva veľmi často, že to všetko máte na jednej kope.