ikona erbZákladná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou

Vážení rodičia, občania!

Ak ste sa rozhodli darovať 2 % zo svojej dane OZ Podjavorinskej deti, tlačivo 2 % je na našej školskej stránke www.zsbzince.edupage.org, na obecnej stránke www.obecbzince.sk a tiež vám ho pošleme e-mailom.

Tlačivo 2% si môžete zobrať aj vo vchode školy (keď pôjdete z testovania), alebo z Knižnej búdky pred školou. 

Vyplnené tlačivo aj spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov (toto tlačivo vám vystaví zamestnávateľ) môžete zaniesť na Daňový úrad v Novom Meste nad Váhom, alebo ho môžete priniesť do ZŠ a vložiť ho do schránky na školskej bráne, prípadne do Knižnej búdky do 26. 4. 2021.  Ďakujeme

pdfvyhlasenie-dve-percenta-PD-2021.pdf