Prosba o pomoc

Riaditeľ školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom vyhlásil po prerokovaní pedagogickej rady druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia (7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium).

Termín konania prijímacích skúšok - 15. jún 2021 (utorok).
Prihlášky je možné podať do 11. júna 2021.