ZSE Elektrika

Predmet listu:  Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

 

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 28.06.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 12:00 hod.  do 13:00 hod.:

LOKA NA ODBOČKE č. 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1120/VE, 1121, 1122, 1123, 1124/PR, 1127, 1128, 1129, 1132, 1132/VE, 1133, 1134, 1134/VE
LOKA U GULÁNOV č. 1137 , 1138, 1140, 1141, 1142, 1144, 1144/VE, 1145, 1145/VE, 1158/OP, 1159
LOKA U MAZÁKOV č. 1161 , 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 3025

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.