ikona erb

V piatok  9. júla 2021 o 12. hodine sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom.  Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.