1624433437218 resized 20210623 093453649 1

Dnešný stav na zbernom dvore – viď fotografie – inteligencia na bode nula.

Arogancia a výsmech niektorých „inteligentných“ ľudí voči všetkým poctivým občanom, ktorí triedia pravidelne odpad. Plasty patria do plastov, sklo patrí do skla a podobne. Pre niektorých je to ťažké pochopiť aj po dvoch rokoch nášho spoločného úsilia. Arogancia voči zamestnancovi – správcovi zberného dvora.

Rovnako bezohľadnosť pri umiestňovaní odpadov na zberných miestach vedľa kontajnerov na zem, keď sú kontajnery plné. Plasty vám zoberú aj od rodinných domov. Stačí ich vyložiť v deň zberu plastov vo vreci. Ten neporiadok na zberných miestach je vizitkou tých, ktorí ho tam dávajú.

 

1624433437242 resized 20210623 093451525 1

1624433437230 resized 20210623 093452641 1

1624433437224 resized 20210623 093453159 1