Zberný dvor2

Bezohľadnosť, drzosť a arogancia!!!

Iné slová sa bohužiaľ nedajú použiť na správanie sa niektorých z nás pri „triedení“ odpadov. Pritom v sobotu bol riadne otvorený zberný dvor. Za jeden deň sme našli voľne položené na zemi všetky možné odpady:

  • Kartóny – aj s menom „odosielateľa“ – „poďakujem“ sa mu osobne
  • Prasačiu hlavu, ktorá je nebezpečným odpadom – Zberný dvor nie je určený pre nebezpečný odpad
  • Marhule nasypané v skle – pri mostíku Na Pažiť – osobu, ktorá to spravila máme na fotografii – „poďakujem“ sa jej osobne
  • Tašky s odpadom položené na zemi – plasty a sklo vám zoberú technické služby aj od domu – rozumný človek keď vidí, že kontajner je plný si nechá plasty a sklo doma a vyloží ich v deň zberu – komunálny odpad patrí do vašich smetných nádob a nie na zem pri zbernom dvore – zver tašky trhá a rozvláči odpad po okolí – je mi jasné, že pôvodcu odpadu to nezaujíma – veď zamestnanci Prevádzky s.r.o. to upracú – zamestnanci Prevádzky s.r.o. takýmto spoluobčanom „ďakujú“ – oberajú ich o čas, ktorý by mohli venovať údržbe obecných priestorov.

Vyzývam všetky domácnosti a firmy, ktoré nemajú stále zaplatené smeti, aby tak urobili čo najskôr. Termín bol 14.5.2021. Napriek výzvam v rozhlase nemá stále 180 domácností a firiem zaplatené poplatky. Všetci dostanú v krátkej dobe upozornenia na exekúciu. Otázka je kam dávajú komunálny odpad?

Zberný dvor11

Zberný dvor3

Zberný dvor prasačia hlava nebezpečný odpad

státie pri mostíku Na Pažiť