124x

dňa 7. septembra 2021 si pripomenieme Svetový deň čistého ovzdušia – International Day of Clean Air for blue skies, ktorý bol po prvý krát vyhlásený na pôde OSN v roku 2020.

Tohtoročným sloganom kampane OSN je „Zdravé ovzdušie, zdravá planéta“.

https://www.un.org/en/observances/clean-air-day

Napriek tomu, že je vzduch pre nás nevyhnutný pre život, mnohí z nás si z rôznych dôvodov nespájajú znečistené ovzdušie s kvalitou nášho života a zdravia.

Dýchame od okamihu, keď sa narodíme až dovtedy kým neumrieme.

Deti, tehotné ženy, seniori a chronicky chorí ľudia (najmä na srdcovo-cievne a respiračné ochorenia) patria medzi citlivé skupiny obyvateľstva z hľadiska kvality ovzdušia.

Veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Pritom máme právo na čistý vzduch.

Deti, ktoré najmenej z nás prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, sú obzvlášť citlivé na účinky znečisteného ovzdušia. Dýchajú rýchlejšie ako dospelí, častokrát ústami, a absorbujú tak viac znečisťujúcich látok do svojich tiel, ktoré sa ešte len vyvíjajú.

Svoju dýchaciu zónu majú bližšie k zemi, kde niektoré znečisťujúce látky dosahujú maximálne koncentrácie.

Kvalita ovzdušia je stále „neviditeľnou“ témou. Preto sa pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia obraciame s prosbou aj na Vás. 

Zapojte sa, prosím, spolu s nami do osvetovej kampane #zamodruoblohu . Budeme Vám veľmi vďační ak nám pomôžete dať tému OVZDUŠIE do pozornosti žiakov, študentov, rodičov, kolegov, susedov, miest, obcí, združení a iniciatív...

Pomôžte nám, prosím, spoločnými silami postupne urobiť z neviditeľného problému prioritu a dostať tému OVZDUŠIE do pozornosti širokej verejnosti. 

Významnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na Slovensku sú okrem priemyslu a energetiky predovšetkým vykurovanie domácností tuhými palivami a cestná doprava. Ide teda aj o oblasti, v ktorých zohráva dôležitú úlohu aj naše správanie a náš výber.

To ako cestujeme, ako kúrime, ako sa stravujeme, čo nakupujeme, ovplyvňuje prostredie okolo nás a našu kvalitu života.

Pripravili sme krátke posolstvá z týchto oblastí bežného života, ktoré súvisia s kvalitou ovzdušia. Je na Vás, či sa rozhodnete pre všetky z nich, alebo len pre tie, ktoré považujete vo vašom okolí či vo vašej komunite za podstatné.

Spoločne #zamodruoblohu