Porucha vodovodu

Vážení občania,  na základe informácie TVK o poruche na vodovode v Bzinciach pod Javorinou , bude dnes od 22:00 hod odstavený vodovod. TVK bude počas noci a zajtra poruchu odstraňovať. Môže pokračovať odstávka vodovodu celej obce, prípadne niektorej vetvy.  Starosta obce